Listopadové figurky pro Confrontation

Rubrika: Confrontation

Listopadová sada novinek pro Confrontation zahrnuje i druhou letošní limitovanou sérii, wolfenku Ashan’Tyr. Ji i ostatní figurky najdete v tomto článku.

Ashan'TyrAshan’Tyr

Od doby, kdy před mnoha lety opustila svou smečku, Ashan’Tyr putuje Aarklashem sama. Během svých cest zdolala věčné sněhové pláně, procházela územími, která zničila magie, a objevila kyklopské ruiny maskované jako džungle. Ale nic z toho se ani nepřiblížilo tomu, co se právě přihodilo Syharhalnské poušti, úkaz vymykající se představivosti…

Figurka z limitované série 5000 kusů. Ashan’Tyr je ve hře samostatná postava kombinující sílu a rychlost.

Zařazení: speciální šampion wolfenů.

Honzova poznámka: nádherná figurka, mnohem více ženštější než Irix, první wolfenka. Model vyloženě volá po konverzi s odhalenými ňadry.

Asgarh, Vůdce smečky

Kdykoliv se temné mraky rozestoupí, mléčná záře Yllia trhá temnotu. Nadpozemská čistota měsíce se koupe na pláních strašidelného třpytu, odhalujíce očím smrtelníků skutečné siluety z jejich nejhorších snů. Mezi těmito hrůznými stíny jeden nosí obří symbol srpku měsíce, symbol moci a nadvlády. Jedinci, kteří zaslechnou jeho vytí, si mohou být jistí tím, že již nespatří svítání…

Asgarh

Druhý vůdce smečky po Kylioxovi přichází na bitevní pole Aarklashe. Asgarh personifikuje odpověď národa wolfenů na hrozbu Rag’Naroku. Vyjímečný bojovník, je skvělým vůdcem menší skupinky wolfenů v drobných akcích. Členové jiných smeček ho snadno poznají díky jeho korunní zbrani z Ylliy, jejíž síla a mystika z Asgarha vytvořily živoucí legendu.

Zařazení: elitní šampion wolfenů.

Masožravec

Když se vrozená divokost wolfenů smísí se zlomyslnou inteligencí lidí, vznikne hrůzu nahánějící výsledek. Trhači patří k nejnebezpečnějším bojovníkům, které lze na Aarklashi potkat. Jejich podstata vychází ze zvířecího původu a jejich činy jsou považovány za vůbec nejhorší zvěrstva.

Masožravec

Masožravci jsou trhačskou elitou. Kromě výtečné charakteristiky boje mají ke schopnosti přirozený zabiják také schopnost posedlý. Téměř necitelní ke zranění, oddáni vůli Vile-Tys, soustředí se na jedinou věc: potěšení z mučení nepřátel speciálním mečem s dvěma háky.

Zařazení: elita trhačů.

Věštec DanuVěštec Danu

Slepci rozjímající Danu v celé její šíři, věštcům se vyvinul instinkt, který dokáže nahradit jejich chybějící smysl. Citliví na nejmenší záchvěvy přírody, tito věřící jsou ochránci plání Avagddu. Účastní se lovů a bojů, aby přinesli přízeň bohyně hrdinů Sessairskému lidu.

Věštci se nechávají vést Danu. Díky schopnosti předtucha jsou schopni vidět to, co jejich vyhaslým očím unikne. Sessairští věštci čtou v záhadách osudu a dokáží v nich zjistit nejmenší detaily, což z nich činí nebezpečné protivníky.

Zařazení: duchovní Keltů.

Vikář z DirzVikář z Dirz

Říše Dirz je postavená na pravidlech platných pro každého jedince, ať se jedná o  přirozeně-zrozeného či o klon. Vikáři jsou voleni duchovními z Arh-Tolthu, aby dohlížely na dodržování zákonů a víry alchymistické říše. Ti, kteří se nepodřídí škorpioní vůli, budou muset zemřít, neboť tito popravčí neznají slitování.

Mniší bojovníci škorpionů, známí jako vikáři, jsou nebezpečím jak pro vnitřní tak pro vnější nepřátele říše. Jejich hrůzná silueta potalčuje veškerá nutkání obejít řád eminencí Arh-Tolthu. Pod dohledem inkvizitorů alchymistického boha bojovníci překonávají své hranice a soutěží v statečnosti a zběsilosti v boji, protože přežití je jejich jedinou odměnou…

Zařazení: duchovní z říše Dirz.

Hrobník boha SalaüelHrobník boha Salaüel

Nikdo neví, co způsobilo, že tito smrtelníci přísahali oddanost bohu rouhavému bohu Salaüel. Každ se bude pohoršovat, když uvidí tyto muže uprostřed prokletých hord Achéronu, dobrovolně sloužících Temnotě. Jejich schopnost ovládat zombie se vyrovná nekromantům, skrze ně bůh Salaüel dokáže přeměňovat mrtvoly ve své poslušné sluhy.

Salaüelovi hrobníci se připojují k armádám Berana. Někdo je nazývá Vládci zombií a tedy řadí je k nemrtvým, avšak hrobníci jsou v boji divocí jako jakýkoliv jiný pomahač Temnoty. Vybaveni schopnostmi horlivýmistrovský zásah, tito mniší bojovníci nemilosrdně žnou řady nepřátel, aby jejich mrtvoly následně přeměnily v zombie. Dále přítomnost zombií okolo nich posiluje pouto jejich víry a dovoluje jim sesílat zázraky se zvýšeným účinkem.

Zařazení: duchovní Achéronu.

Honzova poznámka: přímo ideální figurka pro nekromanta do Warhammeru. Všimněte si malých příšerky na knize a na halapartně, úroveň detailů od Rackhamu je tradičně extrémně vysoká.