Plugin Zalomení aktualizován pro nový WordPress 2.9

Rubrika: WordPress

Vyšel nový WordPress 2.9. Na internetu je o této skutečnosti spousta článků, takže nebudu zbytečně psát o tom, co se lépe dozvíte jinde. Nová verze WordPressu ovšem změnila některé své interní funkce a já jsem zjistil, že v ní nefunguje můj plug-in Zalomení. Takže na světě je rychlý fix, plugin Zalomení verze 1.2, který s novým WordPressem funguje (a funguje správně i se staršími verzemi, pozná si, nad jakou verzí WP běží a použije správné funkce dle verze).

Moje stávající oprava je spíše rychlým hackem. Totiž funkce, kterou jsem ve svém pluginu používal, byla ve starším WordPressu součástí API, od verze 2.9 se ovšem jedná o funkci privátní, kterou pluginy nemají používat. A já teď volám tu privátní funkci. To znamená, že můj plugin sice v této chvíli funguje, ale takto by to být nemělo. Jak odhalil jeden z uživatelů, např. plugin WP-Security-Check na toto upozorní, že to není v pořádku. Ovšem v těchto dnech jsem neměl dostatek prostoru řešit korektní verzi, měl jsem ale pocit, že musím rychle udělat opravu, protože lidé budou své WordPressy upgradovat.

Proto v brzké budoucnosti očekávejte verzi další, která nejen že bude fungovat, ale také bude korektní vzhledem k API systému WordPress. Akorát to třeba spojím ještě s nějakým rozšířením funkcionality pluginu Zalomení, aby to mělo pro uživatele i ještě nějaký další přínos.

  Zalomení plug-in pro WordPress (77,1 KiB, 5 983 stažení)

Plug-in Zalomení zabrání rozdělení formátovaných čísel

Rubrika: WordPress

Po nějaké době používání svého plug-inu Zalomení pro publikační systém WordPress jsem objevil několik slabých míst a také nějakou další funkcionalitu, kterou bych tam chtěl mít. A tak logicky vznikla nová verze 1.1, která toto řeší. Konkrétně se jedná o následující změny:

  • Plug-in nyní umí nahrazovat mezery za pevné, pokud se mezera nachází mezi dvěma číslicemi. Mezera mezi číslicemi se totiž používá při formátování čísel — oddělování tisíců, milionů apod., případně při zápise telefonních čísel. V takovém případě mohlo dojít k rozdělení čísla zlomem řádku, což není žádoucí. Můžete si tedy zapnout (resp. ve výchozím stavu je zapnuto), že tyto mezery jsou nahrazeny za pevné a k rozdělení nedojde. Např. telefonní číslo 800 123 456.
  • Plug-in neuměl nahradit obyčejnou mezeru za pevnou, pokud se předložka (nebo jiné slovo) nacházelo jako první za nějakou html značkou — např. <em>v Olomouci</em>, tedy v Olomouci. Nyní to již umí.
  • Plug-in neuměl nahradit obyčejnou mezeru za pevnou, pokud se předložka (nebo jiné slovo) nacházelo jako první za otevírací závorkou — např. (v Olomouci). Nyní to již umí.
  • Rozšířil jsem seznam výchozích zkratek (ze čtyř na dvacet čtyři), za něž se má vkládat pevná mezera.
  • No a poslední věc, která už není tolik zajímavá z uživatelského hlediska, ale nedá mi to, abych ji nezmínil. První verze pluginu využívala pro svou funkčnost již stávající filtr wp_posterize(), který se nachází ve WordPressu již ve výchozí instalaci. Abych mohl zrealizovat první dvě z výše uvedených změn, nebylo již možné tento stávající filtr jednoduše využít, takže jsem si napsal vlastní. Tedy uvnitř pod kapotou mého pluginu je změn o něco více.

Takže tradičně, pokud již máte nainstalovanou první verzi mého plug-inu, tak tato nová se Vám nabídne sama pomocí příjemného „one-click upgrade“, které WordPress umí. No a pokud jste ještě tento plug-in nevyzkoušeli a Váš web běží právě na WordPressu, tak si ho stáhněte a dejte mu šanci.

  Zalomení plug-in pro WordPress (77,1 KiB, 5 983 stažení)

Zalomení: plugin do WordPressu pro předložky k, s, v, z

Rubrika: WordPress

Začnu citací z webových stránek Ústavu pro jazyk český, Akademie věd České Republiky:

Upravujeme-li písemný dokument, radí nám Pravidla českého pravopisu nepsat neslabičné předložky v, s, z, k na konec řádku, ale psát je na stejný řádek se slovem, které nese přízvuk (např. ve spojení k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží). Typografické normy jsou ještě přísnější: podle některých je nepatřičné ponechat na konci řádku jakékoli jednopísmenné slovo, tedy také předložky a spojky a, i, o, u;. Někteří pisatelé dokonce nechtějí z estetických důvodů ponechávat na konci řádků jakékoli jednoslabičné výrazy (např. ve, ke, ku, že, na, do, od, pod).

Takže jednoduše, předložky k, s, vz by neměly zůstat trčet osamocené na konci řádku jako poslední slovo, ale měly by být dohromady na jednom řádku se slovem, kterému předcházejí, tedy měly by se přesunout na další řádek. Velice dobře si vzpomínám, jak jsme se toto pravidlo učili ve škole v češtině a jak byla tato chyba při diktátech a slohových prací zakroužkována červenou propiskou a známka byla hned horší. Ale ono to má svůj smysl, aby tomu tak bylo, text je totiž lépe čitelný.

Tato záležitost samozřejmě nedělá problém jen školákům, ale také (nebo spíš především) počítačovým programům. Pamatuji se, jaká sláva to byla, když MS Word začal toto reflektovat a za uvedené předložky začal automaticky vkládat tvrdou mezeru. Jedná se ovšem o výjimku a většina systémů toto neumí. Samozřejmě je vhodné, aby toto uměl právě počítačový program a neřešil to uživatel. Je skutečně zapotřebí dát tvrdou mezeru za každou tuto předložku, nejen za ty, které zůstaly trčet na koncích řádků (důvodem je, že dopsáním další věty doprostřed odstavce nebo změnou šířky sloupce se celý text přeformátuje a muselo by se to dělat znova). A to po uživateli nelze chtít.

(Pokračování textu…)