Zalomení: plugin do WordPressu pro předložky k, s, v, z

Rubrika: WordPress

Začnu citací z webových stránek Ústavu pro jazyk český, Akademie věd České Republiky:

Upravujeme-li písemný dokument, radí nám Pravidla českého pravopisu nepsat neslabičné předložky v, s, z, k na konec řádku, ale psát je na stejný řádek se slovem, které nese přízvuk (např. ve spojení k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží). Typografické normy jsou ještě přísnější: podle některých je nepatřičné ponechat na konci řádku jakékoli jednopísmenné slovo, tedy také předložky a spojky a, i, o, u;. Někteří pisatelé dokonce nechtějí z estetických důvodů ponechávat na konci řádků jakékoli jednoslabičné výrazy (např. ve, ke, ku, že, na, do, od, pod).

Takže jednoduše, předložky k, s, vz by neměly zůstat trčet osamocené na konci řádku jako poslední slovo, ale měly by být dohromady na jednom řádku se slovem, kterému předcházejí, tedy měly by se přesunout na další řádek. Velice dobře si vzpomínám, jak jsme se toto pravidlo učili ve škole v češtině a jak byla tato chyba při diktátech a slohových prací zakroužkována červenou propiskou a známka byla hned horší. Ale ono to má svůj smysl, aby tomu tak bylo, text je totiž lépe čitelný.

Tato záležitost samozřejmě nedělá problém jen školákům, ale také (nebo spíš především) počítačovým programům. Pamatuji se, jaká sláva to byla, když MS Word začal toto reflektovat a za uvedené předložky začal automaticky vkládat tvrdou mezeru. Jedná se ovšem o výjimku a většina systémů toto neumí. Samozřejmě je vhodné, aby toto uměl právě počítačový program a neřešil to uživatel. Je skutečně zapotřebí dát tvrdou mezeru za každou tuto předložku, nejen za ty, které zůstaly trčet na koncích řádků (důvodem je, že dopsáním další věty doprostřed odstavce nebo změnou šířky sloupce se celý text přeformátuje a muselo by se to dělat znova). A to po uživateli nelze chtít.

Řekněme si na rovinu, že z typografického hlediska není tvrdá mezera vůbec vhodným řešením. Tvrdá mezera je totiž definována jako nedělitelná mezera o šířce písmene ‚n‘. Proto pokud si ve Wordu nastavíte zarovnání odstavce k oběma okrajům, můžete si všimnout, jak se běžné mezery mezi jednotlivými slovy natáhly, ale pozor, tvrdé mezery po neslabičných předložkách zůstaly stále stejně široké jako písmena. Vypadá to hloupě, ale bohužel Word jiné řešení neumí. Skutečné sazečské programy umožňují označit kus textu a nastavit, že ten nesmí být rozdělen řádkováním, a potom se mezera roztáhne na správnou šířku, ale text není rozdělen do dvou řádků. Takové je ideální řešení, ale u běžných programů na něj musíme bohužel zapomenout.

Příklad

No a protože WordPress je v tomto směru pole neorané, byl zde prostor pro to, abych vytvořil svůj druhý plugin do tohoto publikačního systému. A tak je zde a Vy si jej můžete stáhnout. Stačí ho nahrát do Vašeho WordPressu, aktivovat a voilà! Mezera za dotyčnými předložkami bude nahrazena tvrdou mezerou a nestane se, že by předložka zůstala trčet na konci řádku. Tedy texty můžete úplně normálně psát a používat klávesu mezera a plugin zajistí, že při zobrazení WordPressem bude ošetřeno případné zalomení v nežádoucím místě.

Plugin má i jednoduchou konfiguraci, kde si můžete zaškrtnout tři skupiny slov (předložky, spojky a zkratky), pro které má dojít k uvedenému zásahu a případně i specifikovat, o jaké konkrétní předložky, spojky a zkratky se jedná.

Realizace je provedena doplněním této funkcionality do již stávající funkce wp_posterize(). Proto je nahrazování prováděno jen na textech, které WordPress zpracovává touto funkcí – např. články. Texty, které nejsou touto funkcí zpracovány (např. texty ve widgetech) zůstanou tak jak jsou.

Konfigurace pluginu Zalomení
Konfigurace pluginu Zalomení

Vím, že v této chvíli plugin řeší pouze 3 z mnoha případů, kdy by bylo zapotřebí slova nerozdělit. Objemově se ovšem jedná o 99% potřebných případů — ostatní případy již nejsou tak časté. Proto nebudu slibovat, jestli některé další případy do pluginu postupně doplněním. Vyloučené to není, ale nespoléhejte na to. (Pokud by se chtěl nějaký programátor připojit a ty další případy do pluginu doplnit, ať se mi ozve mailem).

  Zalomení plug-in pro WordPress (77,1 KiB, 5 988 stažení)